Charakteristika kraje


Kraj Vysočina patří z hlediska počtu obyvatel k těm nejmenším - žije zde přes 500 000 lidí, ale co do rozlohy je pátým největším krajem České republiky. Do roku 2001 byl jeho oficiální název "Jihlavský", ale ten současný ho určitě charakterizuje lépe - kromě Jihlavy (kde se také nachází jeho správní úřad) totiž kraj zahrnuje i čtyři další bývalé okresy - Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Leží na pomezí historického území Čech a Moravy a na jihu sahá téměř až k hranici s Rakouskem. Geograficky jeho celé území spadá do oblasti Českomoravské vrchoviny, čímž je dán i charakteristický kopcovitý ráz s nejvyšším horou Javořicí na jihlavsku (837m) a téměř stejně vysokým vrcholem Devět skal ve Žďárských vrších, které jsou společně s Železnými horami chráněnými krajinnými oblastmi. Je zde také mnoho významných památek, z nichž některé jsou i součástí Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Krajem protéká několik řek - například Jihlava, Sázava, Svratka, nebo Oslava. Na některých z nich byla vybudována významná vodní díla. Vysočina se vždy pyšnila krásnou a zachovalou přírodou, což se však v současné době díky problémům s kůrovcovou kalamitou a nedostatkem vody bohužel rychle mění. Stejně tak dochází k útlumu tradiční zemědělské produkce (například brambor), především kvůli "průmyslové" produkci technických plodin a je otázkou, zda-li i v budoucnu bude moci být označován jako zásobárna potravin naší země. Na území Kraje Vysočina má sídlo několik tradičních, především strojírenských a potravinářských podniků a po roce 1989 zde vzniklo nejen mnoho úspěšných českých firem, ale i více jak dvacet moderních průmyslových zón, kde působí také některé významné firmy zahraniční. Krajem prochází dálnice D1, dvě mezinárodní silnice a důležité železniční tratě, probíhá kontinuální výstavba dalších významných dopravních staveb a obchvatů měst a obcí. V Jihlavě sídlí Vysoká škola polytechnická, v jednotlivých městech pak velké množství středních škol různých oborů. Již od roku 1985 je v provozu jaderná elektrárna Dukovany, která dlouhodobě pokrývá až 20% spotřeby elektrické energie v ČR a s jejímž provozem se počítá i do budoucna. Celkem je v Kraji Vysočina 704 obcí - z toho 35 měst a 42 městysů, přičemž je zde největší počet obcí na km2 v rámci republiky. I když je zde možná trochu drsnější podnebí, než ve většině jiných krajů, vždycky to bylo krásné a dobré místo pro život. Snažme se, aby tomu tak bylo i nadále a snažme se ho co nejlépe rozvíjet a chránit. Je to přece NÁŠ společný domov...