Co chtějí dokázat naši kandidáti


1) Co bude podle vás nutné, ve vámi garantované oblasti,  

na Vysočině co nejdříve změnit?

2) Pokud byste byl/a zvolen/a, jaký styl práce a přístup od vás mohou občané očekávat a čeho se chcete rozhodně vyvarovat?

Mgr. Vítězslav Schrek, kandidát na hejtmana:

1) Z mého manažerského pohledu je třeba úplně nejdřív zlepšit komunikaci. Dobrá komunikace patří k základním předpokladům úspěšného řízení a má-li být Vysočina vedena týmem kompetentních a zkušených odborníků, tak je nutné začít právě tady. Krajský úřad musí umět rychle, srozumitelně a efektivně komunikovat jak uvnitř svých struktur, tak navenek s občany,  organizacemi i  obcemi a městy. Hodlám se zaměřit na flexibilitu, digitalizaci, a celkovou kulturu úřadu.

2) Mohu slíbit, že budu stejně jako dosud pracovat naplno, ve prospěch týmu, celé Vysočiny a jejích obyvatel. Jsem zvyklý hledat cesty a řešení, nebojím se změn a nových věcí. Vždycky jsem se snažil lidi spíš spojovat, než rozdělovat, v tom vidím efekt a sílu. Rozhodně se budu bránit zadlužování, nehospodárnosti a populistickému uplácení.

Mgr. Karel Janoušek, starosta Police:

1) V této životně důležité oblasti - půda, voda, lesy, vzduch, které jsem garantem, se musí okamžitě řešit veškeré lesní území postižené kůrovcem, jeho revitalizace a systém obnovy. Dále pak zadržení vody v krajině a místně změnit hospodaření s půdou.

2) Pokud budu zvolen do zastupitelstva kraje, občané mohou očekávat stejný přístup, jaký u mě znají z pozice starosty obce. Za důležité považuji komunikaci s občany, diskusi, okamžité řešení jejich důležitých požadavků, případně vzniklých problémů. Vždy jsem se vyvaroval nereálným slibům pro občany, o kterých předem vím, že bych je nikdy nesplnil.

Mgr. Martina Bártová, ředitelka STŘED, z.ú, Třebíč:

1) Nalít všem seniorům, rodinám a lidem se sociálním a zdravotním handicapem životní optimismus do žil. Přestat je strašit "covidovou" apokalypsou a garantovat finančně a odborně udržitelnou síť služeb, která je nezbytná pro udržení kvality jejich života.

2) Nabízím lidský a partnerský přístup s pokorou ke vnímání rozmanitých potřeb občanů kraje. Hlasy voličů dávají signál o důvěře člověku v rozhodování o veřejných věcech. Mocný politik dopředu ví, co je pro lidi dobré. Já nemám potřebu být mocná, chci být prostředníkem v diskusi a vlajkonošem v tématech, která zajistí šťastný a spokojený život lidem na Vysočině.      

MUDr. Radek Černý, ortoped, Žďár nad Sázavou:

1) Pokračovat ve stabilizaci zdravotnických zařízení, tzn. bez excesů a paniky zvládnout dobu covidovou. Zdravotnici již mají zkušenosti i ochranné pomůcky. S vedením nemocnic koordinovat přiléhavé organizační opatření provozu bez plošných restrikcí v poskytování zdravotní péče. Věřím, že toto krizové období brzy pomine. Následovat budou jednání nemocnic se zdravotními pojišťovnami, které jim vyplatily zálohové platby v průběhu roku 2020, které logicky nebudou vykryty, kvůli snížené výkoností v času epidemie. Vedení kraje musí být nápomocno v seriózním a důsledném jednání,  především dosažení racionálního výsledku.

2) Ze své lékařské profese jsem zvyklý, že musím umět přijmout rozhodnutí, často bezprostředně. Nemohu si to odkládat na další jednání nebo na neurčito. Zvážit rizika a přijmout zodpovědnost. To by mohlo být nové a přínosné. Respektuji odlišné názory, jsou-li argumentačně podložené, ale odmítám extrémy jakýchkoli forem. Věřím v týmovou práci. Chtěl bych se vyvarovat přílišných emocí, protože jak praví úsloví: "Muž, který se umí ovládat, je více než dobyvatel měst". 

Petr Bárta, starosta, Vepříkov:

1) Snažit se zastavit odchod mladých lidí a rodin do měst. Dovést do obcí vysokorychlostní internet, připravovat místa pro novou výstavbu, udržet na vesnicích stávající obchody a hospody a zajistit občanům dostupnou veřejnou dopravu, aby se děti bez problémů dostaly do škol a starší generace neměla problém navštívit lékaře.

2) Mohou ode mne očekávat pracovitost, zapálení pro věc. Takový přístup jako mám ke svým občanům na obci. To znamená, že jsem připraven pracovat tak, aby se kraj dále rozvíjel a našim občanům se zde dobře žilo. Určitě bych se chtěl vyvarovat slibům, které potom není možné splnit a tím zklamat naše voliče.

Mgr. Jan Sojka, psycholog, radní, Havlíčkův Brod:

1) V oblasti digitalizace veřejné správy je zapotřebí v první řadě zatraktivnit a zpřehlednit webovou prezentaci krajského úřadu a podpořit občany kraje v používání e-podatelen. Dále podpořit rozvoj veřejně dostupného připojení k internetu a zmapovat, sjednocovat a zjednodušovat již funkční digitální agendy veřejné správy.

2) ODS a STO kandidujeme jako tým. Dobrý tým je v zastupitelské demokracii klíčovým, mé přání by proto bylo být kvalitním týmovým hráčem. Říká se, že člověk potřebuje tři roky, než se naučí mluvit. A šedesát, než se naučí mlčet. Proto se chci vyvarovat momentům, když mluvím, aniž bych měl co říci😊.

Karel Kratochvíl, starosta, Humpolec:

 1) Vysočina potřebuje dovést do konce skutečně kvalitní dopravní integrovaný systém. Musíme se proto věnovat dopravní infrastruktuře obecně. K podnikání jsou velmi důležité.

2) Pokud budu zvolen, chci využít zkušenosti z "terénu", zabývat se skutečnými problémy a přenášet je k jednacím stolům. Nechci sklouznout k povrchnosti a formálnosti.