Čtyři otázky pro Víťu Schreka

03.05.2020

Mezi vysočinskými politiky je nepřehlédnutelným Vítězslav Schrek, který je pro letošní krajské volby lídrem koalice ODS a Starostové pro občany, a také kandidátem na hejtmana.

Položili jsme mu proto několik otázek, abychom zjistili jeho pohled na současnou situaci a dozvěděli se jaké plány má s obnovením Vysočiny.

Nedávno jste psal o prohlubujících se problémech seniorů, kteří jsou z nařízení Ministerstva zdravotnictví doslova "zavřeni" v domovech. Vidíte tu nějaké řešení?

Řešením je udělat všechno, co alespoň trochu vrátí do domovů normální život. Obnovit v nějakých bezpečných formách alespoň zčásti společenský život. Umožnit obyvatelům volný pohyb po domově, vrátit stravování do jídelen, otevřít jim zahrady, uspořádat koncert na terase, prostě cokoli, co je vytrhne z atmosféry nejistoty, strachu a odloučení od svých blízkých. Mimochodem takto dlouho nařízený zákaz návštěv si vybírá, a ještě vybere svou daň. Moc bych si přál, aby se nad tím Ministerstvo zdravotnictví zamyslelo a alespoň v nějaké formě umožnilo setkávání klientů s jejich rodinami. Myslím, že při splnění základních hygienických opatření by to už dnes mohlo jít. Neříkám hned domovy bez omezení otevřít, ale uvolnit ředitelům ruce a nechat je hledat řešení. Není smutnější pohled než na pozůstalé zemřelého klienta, kterého jeho blízcí dva měsíce neviděli a neměli možnost se s ním ani rozloučit.

Denně sledujeme diskuze k jednotlivým opatřením, co si myslíte o jejich postupném rozvolňování?

Myslím, že je to správná cesta a dokonce nutná. Lidem v demokratické společnosti zkrátka nelze dlouhodobě vzít svobodu, a to ani z tak závažného důvodu, jako je pandemie koronaviru. Lidé se vesměs dokáží na čas podřídit, omezit, přizpůsobit, ale musí vědět, že je to z důvodů, které jsou nevyhnutelné. Že je to nezbytné. Musí věřit, že tohoto stavu nikdo nezneužívá. Musí si být jisti, že mají dostatek relevantních a pravdivých informací a že jsou jim podávány důvěryhodnými osobami, uznávanými odborníky. Pak jsou připraveni se semknout, ukáznit se a často se i obětovat. Jakýkoli náznak zneužití tohoto stavu v politický, mocenský či finanční prospěch, stejně tak nekompetentnost, amatérismus a hochštaplerství naopak logicky vyvolá odpor a nevoli těch, kteří jsou připraveni nést odpovědnost za své vlastní životy i za rizika, která s sebou život zkrátka přináší. Ve vyhrocených situacích lidé dělají chyby. Nikdo není neomylný. Člověk by však měl být schopen se ze svých chyb učit. Pokud to nedělá a kritikou pouze opovrhuje a znevažuje ji, dříve nebo později to lidé stejně prokouknou.

Situace kolem pandemie má závažné dopady na ekonomiku. Co podle vás čeká Vysočinu v příštích letech?

Propad v příjmech samozřejmě a s tím spojená potřeba zaměřit se na výdajovou stránku v krajském, ale i v obecních rozpočtech. Bude nutné vyhodnotit věci zbytné a ty maximálně omezit nebo úplně zrušit. Naopak se bude muset investovat do obnovení ekonomiky, a to i za cenu zadlužení. Každá krize je samozřejmě zároveň určitou příležitostí nahlédnout na věci nově. Pokud nás čeká období určité bezkontaktnosti, je to prostor pro digitalizaci ve státní správě nebo třeba ve vzdělávání. Určitě se nevyhneme problémům se suchem. Možná nastal čas věnovat se lokálním otázkám v zemědělské produkci, v lesnictví a v péči o krajinu. Pokud nebude možný návrat k volnému pohybu v Evropě i ve světě, otevírá se prostor pro domácí cestovní ruch. Pokud se zvýší nezaměstnanost, bude třeba vytvářet podnikatelům místní podmínky na takové úrovni, aby pro ně bylo motivační vytvářet pracovní místa. Musíme hledat všechny prostředky, jak znovu Vysočinu probudit k životu a prosperitě.

Zažil jste dříve pocit nesvobody, a dá se to srovnat s tím, co zažíváme dnes?

Srovnat se to moc nedá, protože příčina naší nesvobody je dnes jiná, než tomu bylo před 30 lety. Bohužel ale některé náznaky, vyjádření, použité prostředky a komunikace některých politiků, mi dobu komunistické éry až nápadně připomínají. Moc zkrátka chutná v každé době stejně a zjevně je mezi námi pořád dost těch, kterým by návrat k totalitě náramně vyhovoval. Lákadla jsou přitom pořád stejná, Moc, peníze, ovládání.