Koronavirus se zdravým selským rozumem

11.03.2020

S Koronavirem to není, a s velkou pravděpodobností to ani v příštích dnech a týdnech žádná legrace nebude. Je však třeba přistupovat k němu, alespoň u nás na Vysočině, se zdravým selským rozumem, protože tímto obdobím prostě musíme se ctí projít. Opatření, která nás nyní omezují, je třeba chápat prostě jako prevenci a přijmout je. Jejich úspěšnost se vyhodnotí v delším časovém horizontu.

Na druhou stranou dobře víme, jakou moc mají media, a jak nás permanentně nyní tímto tématem zahlcují, až do zbytečných detailů. Stres, který to vyvolává nám oslabuje organismus a můžeme pak chytit i jakoukoli jinou infekci. Uvědomme si, že síla našich obav z tohoto viru je přímo závislá na mediálních kampaních a selektujme informace, které se k nám dostávají.

 Čím si určitě nepomůžeme je hledání viníků, svalování viny na koho to jen trochu jde a obviňování těch, kteří nesedí zavření doma v protichemickém obleku. Koronavirus je i velké politické téma. Čína nám začíná ukazovat, jak ho zvládá díky politice jedné strany. Mnoho politiků si postupně začne připisovat větší, či menší zásluhy na jeho odstranění.

V běžném životě bychom se měli zaměřit na podstatné věci, které potřebujeme, a taky nezapomínat na to, že se k nám blíží jaro. Vysvětlujme lidem kolem sebe situaci a požádejme je o obezřetnost a dodržování preventivní opatření. Žádná kouzla, včetně těch mediálních, nám nepomohou. Musíme tím prostě projít, tak to zkusme s co nejmenšími ztrátami a pokud možno s rozumem. A pomáhejme si.