Úřad bez papírů

01.09.2020

Koronavirová krize nemá v moderních dějinách obdoby - najednou žijeme v jiném světě, vytváří se nové precedenty, nové výzvy. Okolnostmi jsme vedeni si maximum možného vyřídit bezkontaktně, akcentuje se online prostor. Schopnost lépe se orientovat v digitálním světě není výzvou jen pro nás, pro občany, ukazuje se, že je to velkým oříškem především pro státní správu, na všech úrovních.

Většina z nás si dobře zvykla spravovat finance pomocí on-line bankingu. Přestavte si, že podobným způsobem řešíte kontakt se státní správou - žádné postávání ve frontě na úřadě, vyplňování papírových formulářů - žádost o výpis z evidenční karty řidiče vyřídíte v klidu doma u kávy, s mobilem v ruce. Utopie? Nikoliv - realita, o které nevíme.

Stát vynaložil miliardy na digitalizaci státní správy, od roku 2018 funguje Portál občana, kde si o výše zmíněný výpis můžeme zažádat a získat ho elektronicky. On-line jsou na portálu k dispozici desítky registrů a podatelen. Bohužel, podatelna Kraje Vysočina chybí, žádat můžeme jen o vyjádření k existenci sítí.

Minulé měsíce nám jasně naznačily, že podpora a především popularizace on-line úřadů je nezbytná, a to i na úrovni kraje. Proto jsem rád, že toto téma je jedno z nosných pilířů programu koalice ODS a STO v nadcházejících krajských volbách. A těší mě, že jsem se mohl stát programovým garantem tohoto tématu.

Mgr. et Mgr. Jan Sojka
Kandidát ODS na Vysočině, volby do krajského zastupitelstva 2020