Mgr. et Mgr. Jan Sojka

Email: sojka.honza@gmail.com, Facebook, tel. 602 610 715 

V životě jsem učinil různá rozhodnutí, jít cestou psychologa a psychoterapeuta je rozhodnutí, na které jsem hrdý. Díky své práci se denně setkávám s lidmi, se kterými povídám, učím se. Někteří adolescentní klienti mě učí trpělivosti, lidé zralého věku mě učí pokoře a obdivu nad tím, co v životě zvládli. Cením si každého setkání s lidmi, kteří jsou citliví, vnímaví ke svému okolí.

Cesta psychologa mne zavedla i do zahraničí, chvíli jsem studoval ve Velké Británii, pracoval jsem v Kanadě, vždy rád vzpomínám na cestování po USA. Čas strávený v zahraničí mně pomohl ujistit se v tom, kde je můj domov. Doma jsem na Vysočině, v Havlíčkově Brodě. Vždy tomu tak bylo, věřím, že tomu tak bude.

Pobyt v zahraničí mě rovněž naučil vážit si věcí, které jsem vnímal jako samozřejmost. Vážit si pocitu bezpečí, když jdu po ulici do oblíbené kavárny. Dostupnosti a kvalitě lékařské pomoci, když jej potřebuji. Dostupnosti a kvalitě vzdělání, díky kterému jsem mohl cestovat a dále se zdokonalovat. A především vážit si ochoty a přívětivosti lidí, se kterými žiji od dětství v našem regionu.

Vnímám, že tyto hodnoty nejsou samozřejmostí, proto stojí za to je budovat a dále je rozvíjet. Díky podpoře občanů města Havlíčkův Brod jsem se stal zastupitelem a radním města. Nyní mne cesta životem dovedla k dalšímu rozhodnutí - kandidovat v říjnových krajských volbách do zastupitelstva kraje Vysočina. Cítím se dobře v regionu, ve kterém žiji, není to samozřejmost, proto stojí za to pracovat na tom, aby se náš region dále rozvíjel.