Mgr. Vítězslav Schrek

e-mail: vitezslav@schrek.eu  Facebook Tel. 736 523 653, web: www.schrek.eu

Narodil jsem se ve Znojmě a část dětství strávil v Jindřichově Hradci, už od deseti let ale žiji v Jihlavě. Zde jsem po základní škole absolvoval gymnázium, zakončené maturitou v roce 1988. Poté jsem nastoupil tehdy do národního podniku Jihlavan a záhy po revoluci v roce 1990 se stal osobou samostatně výdělečně činnou. Podnikal jsem 14 let v oblasti kulturního managementu a současně pracoval v rodinné firmě, která se věnovala maloobchodu.

V roce 2004 jsem podnikání opustil a začal se věnovat práci v nevládním sektoru v Oblastní charitě Jihlava, kam jsem nastoupil jako vedoucí projektu Malá řemesla. Ten se věnoval řemeslnému vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněných a romských rodin. Postupně jsem se stal projektovým manažerem a v roce 2009 zástupcem ředitele jihlavské Charity. V roce 2014 jsem byl jmenován Radou Kraje Vysočina ředitelem Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí, kde pracuji dodnes.

Od roku 2006 do roku 2011 jsem působil v Praze jako lektor vzdělávacích kurzů projektového řízení. V roce 2007 jsem byl přijat na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem dokončil nejdříve bakalářský a poté magisterský program na Katedře speciální pedagogiky se zaměřením na poruchy chování a mentální postižení. V rámci celoživotního vzdělávání jsem absolvoval řadu odborných kurzů a výcvikových programů zaměřených na management, specializované poradenství a lektorskou činnost. Absolvoval jsem několik pracovních a studijních cest po zemích EU, na Ukrajinu nebo například do Gruzie. Velkým oceněním pro mě bylo, když jsem byl v roce 2019 Českou manažerskou asociací vybrán mezi 50 nejlepších českých manažerů a stal se finalistou soutěže "Manažer roku". 


Životopis

Vítězslav Schrek - kandidát č. 1. na společné kandidátce ODS a Starostů pro občany pro krajské volby 2020

Narozen ve Znojmě

Věk 50 let

Trvalé bydliště - Jihlava

Absolvent Gymnázia Jihlava a Katedry speciální pedagogiky UK v Praze.

Současné zaměstnání - ředitel Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí.

Profesní kariéra

 1990 - 2003 soukromý podnikatel (OSVČ)

 2004 - 2014 projektový manažer a zástupce ředitele Diecézní charita Brno, Oblastní charity

Jihlava

 2014 - 2019 ředitel Domova pro seniory Velké Meziříčí p.o.

 Lektor, konzultant, supervizor

Politická kariéra

 člen ODS od roku 2004

 člen Zastupitelstva města Jihlavy za ODS 2006 - 2020

 člen Rady města Jihlavy za ODS 2014 - 2016

 Předseda finančního výboru Zastupitelstva města Jihlava 2016 - 2018

 Předseda komise pro kulturu Rady města Jihlava 2006 - 2017

 Předseda komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Kraje Vysočina 2012 - 2016

 Člen sociální komise Rady města Jihlavy 2010 - 2014 a 2018 - 2020

Společenské a kulturní angažmá

 zakladatel a člen spolku AlternativaPro z.s.

 promotér benefiční akce Přijďte na koncert, pomůžete 2002 - 2019

 zakladatel jihlavského Koncertu bez hranic

 aktivní hudebník a zpěvák